ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΛΕΠΙΔΑΣ 20/5/2012

Ο πρόεδρος και μέλη του συλλόγου μας, την Κυριακή 20 Μαΐου κατέβηκαν τους καταρράκτες της Λεπίδας μαζί με τον ΠΟΑ.
Εντυπωσιακή η κατάβαση, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες